Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021

archiveκλειστά

Επικαιρότητα

Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως και 28 Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση  με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων...